Corona

Wij vragen de bezoekers van onze concerten aandacht voor de spelregels van de Muziekkamer en het protocol van Podium Zuidhaege i.v.m. de coronacrisis.

Spelregels Muziekkamer Assen

Hieronder vindt u een aantal gedragsregels en afspraken die we hanteren, om het bijzondere, met een zekere mate van onzekerheid omgeven coronaseizoen in goede banen te leiden.

 • We respecteren het coronaprotocol van de zaal waarin we concerteren. Meestal is dat Podium Zuidhaege, eenmaal theater DNK.
 • Het bijgevoegde protocol van Podium Zuidhaege beschrijft de praktische zaken rond de concertbezoeken.
 • De toegangsvouchers nemen we in. Zij dienen én als entreebewijs én voor de sluitende administratie van de concertbezoekers. De erin vermelde persoonlijke details worden enkel voor dit doel gebruikt.
 • Wij verzoeken u tijdig te komen, maar niet eerder dan een half uur van tevoren. U kunt dan een kopje koffie nemen (met pin betalen!) en gebruik maken van het theatercafé.
 • Beide series zijn (vrijwel) geheel uitverkocht onder de huidige RIVM-criteria. Mocht de zaalcapaciteit door nadere overheidsmaatregelen onverhoopt verder beperkt worden, waardoor u een of meerdere concerten niet kunt bijwonen, dan heeft u recht op terugbetaling van een evenredig deel van de abonnementsprijs.
  Hetzelfde geldt als er geen concerten gegeven mogen worden of wanneer een ensemble moet afzeggen en we niet tijdig adequate vervanging hebben kunnen organiseren.
  Als dergelijke situaties zich voordoen, zullen wij direct na het laatste concert in één keer met u afrekenen.
 • Voor het concert van 28 februari 2021 in de Rabo Zaal (DNK) kunnen we momenteel helaas niet iedereen een plaats garanderen. Dit concert wordt door omstandigheden slechts eenmalig gegeven; de (corona-)capaciteit van de Rabo Zaal is momenteel niet helemaal het dubbele van die van De Schalm. De dán actuele zaalcapaciteit – deze wordt mogelijk herzien per 1 januari 2021 – zal bepalen, of we iedereen kunnen plaatsen. We hebben daarom een tiental van u (de laatste tien aanmeldingen) op een wachtlijst voor die datum moeten zetten. Degenen die dit betreft, vinden de aantekening ‘corona-wachtlijst’ op de desbetreffende voucher. (Eventuele restitutie, als we u te zijner tijd inderdaad niet kunnen plaatsen, handelen we af als hierboven vermeld.)
 • Als u het uitgebreide abonnement heeft genomen, dus inclusief het door DNK georganiseerde concert op 1 mei 2021, ontvangt u het toegangsbewijs tot dat concert op een later tijdstip (theater DNK richt zich momenteel alleen op de periode tot en met december 2020).
 • Wanneer u eens verhinderd bent naar een concert te gaan, kunt u de entreevoucher doorgeven aan iemand anders (die dan wel naast uw eventuele partner moet kunnen zitten). U dient dat tevoren (via info@muziekkamer.nl of per telefoon: 0592-317595) aan ons te laten weten.
  In zulke situaties vervangt u uw naam en telefoonnummer op de voucher door naam en telefoonnummer van degene die in uw plaats het concert bezoekt.
 • Er is plaats voor een enkele gast in de zaal. Ook in dit geval moet u dan wel als duo/trio bij elkaar kunnen zitten. Dit kan alleen indien u de naam en contactinformatie van tevoren aan ons meldt en de aanmelding door ons bevestigd wordt. De entree voor deze persoon bedraagt € 20, – .
 • Tenslotte, wij doen ons best de concerten corona-“proof” te laten verlopen; u bezoekt de concerten wel op eigen risico.

 

Protocol Evenementen Podium Zuidhaege

(update 16 juli 2020; uittreksel)

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als iedereen op een verantwoorde wijze de richtlijnen uit dit protocol naleeft en actief aan de slag gaat met handhaving ervan, is dat mogelijk.

Let op, een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen die op de werkvloer wordt toegepast. Mochten er nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden, dan wordt de informatie aangepast.

 

Algemene Richtlijnen

De algemene richtlijnen van de RIVM gelden voor alle opdrachtgevers, organisatoren, accommodaties, toeleveranciers en bezoekers van bijeenkomsten en hun medewerkers:

 • houd minimaal 1,5 meter afstand – zorg voor goede hygiënemaatregelen:
 • was regelmatig de handen
 • hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog
 • gebruik papieren zakdoekjes en gooi die na gebruik meteen weg
 • schud geen handen – blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts – blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts

Handleiding Externe Programmering

Kaartverkoop en registratie

 • Digitale kaartverkoop vooraf.
 • Organisatie vraagt naar gezondheid en zorgt voor een actuele lijst met namen, telefoonnummers.

Begeleiding ontvangst publiek

 • In samenwerking met de organisatoren zal het evenementen-begeleidende team van Podium Zuidhaege het publiek ontvangen in de publieksruimte en controleren op aanwezigheid, aan de hand van een registratielijst.

Zaal begeleiding

 • In samenwerking met de organisatoren zal het evenementen-begeleidende team van Podium Zuidhaege het publiek naar toe te wijzen rijen en zitplaatsen in de zaal begeleiden.

Catering

 • Eten en drinken wordt bij voorkeur in disposables gepresenteerd. Er staan voldoende afvalbakken om alle disposables in weg te gooien, gasten worden geïnstrueerd verpakkingsmaterialen, servetjes etc. zelf weg te gooien.

Garderobe

 • Bezoekers nemen hun eigen jas mee naar de zaal en leggen die naast zich neer op een vrije zitplaats.

Toiletten

 • Toiletten mogen gebruikt worden.