Corona

CORONA – ACTUEEL

Vanaf 23 maart 2022 zijn geen maatregelen m.b.t. de coronapandemie van kracht.

Mocht de pandemie toch weer de kop op steken, dan gaan we daar als volgt mee om:

  • Alle RIVM-regels zijn van toepassing en we ademen mee, wanneer deze eventueel verruimd of beperkt worden.
  • Ook de uitwerking van de RIVM-regels door Podium Zuidhaege is weer van kracht.
  • Mocht het coronaregime tot beperking van het bezoekersaantal leiden, dan behouden we ons het recht voor, over te schakelen op een ‘twee ingekorte optredens scenario’, om zo veel mogelijk publiek toch in de gelegenheid te stellen de voorstelling bij te wonen.
  • Als we op enig moment het aantal zitplaatsen zo sterk moeten verminderen dat we bezoekers moeten teleurstellen, dan geldt het principe: ‘wie het eerst komt het eerst maalt’. Kortom, hoe eerder u uw abonnement bestelt, hoe grotere zekerheid voor u op entree.
  • En voor alle duidelijkheid: als een concert geannuleerd wordt of u het niet mag bijwonen wegens zaalrestricties, dan heeft u recht op teruggave van uw entreegeld.