Steun ons

De inkomsten bij onze concerten kunnen helaas nooit de kosten dekken. Verder staan de podiumkunsten in Nederland de laatste jaren sterk onder druk en ook Muziekkamer Assen merkt dat overheids- en sponsorbudgetten teruglopen. Daarom is uw bijdrage meer dan welkom om de continuïteit en de kwaliteit van de concertserie te waarborgen!
Naast dit existentiële aspect geldt natuurlijk ook dat hoe meer financiële armslag we als Muziekkamer Assen hebben, hoe meer muzikale zinnen we kunnen prikkelen. Want daar draait het bij ons uiteindelijk allemaal om. Het prikkelen van uw zinnen met een avontuurlijke programmering van hoog niveau. Natuurlijk steunt u ons door onze concerten te bezoeken of een seizoenabonnement te nemen. Dat stellen we zeer op prijs. Maar een extra steuntje in de rug is ook mogelijk. Door uw waardering voor onze concertreeks in een daad om te zetten en een gift aan onze stichting te doen. Elk bedrag is welkom. En omdat de Muziekkamer de culturele ANBI-status heeft, krijgt uw (periodieke) gift – maar bijvoorbeeld ook een legaat – een fiscaal zeer vriendelijke behandeling. U krijgt via uw belastingaangifte een flink deel terug!

Als particulier kunt u een PERIODIEKE GIFT doen. En omdat de Muziekkamer een culturele ANBI-instelling is, kunt u het bedrag van uw gift op uw belastingbiljet met 25% verhogen! Het verhoogde bedrag mag u van uw belastbare inkomsten aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften. Periodieke giften lopen minimaal vijf jaar en moeten vooraf worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Overweegt u een periodieke gift, neemt u dan contact op met ons. Wij zullen u graag nader informeren over alle aspecten en helpen bij de formaliteiten.

EENMALIGE GIFTEN zijn natuurlijk ook meer dan welkom!
(Ook deze zijn in principe aftrekbaar, maar moeten daarvoor aan verschillende voorwaarden voldoen, die sterk met uw persoonlijke omstandigheden samenhangen.)

Wat wij met uw gift doen kunt u in onze concertreeks horen. Wilt u meer weten, dan kunt u elders op deze website ons jaarverslag lezen. En trekt u gerust ook onze bestuursleden eens aan hun jasje. Uw gift kunt u doen op rekeningnummer NL05ABNA0572014708 t.n.v. St. Muziekkamer Assen. Wilt u zo vriendelijk zijn om ‘gift’ bij uw overboeking te vermelden. Bij voorbaat onze dank!

Voor telefonisch informatie over giften aan de Muziekkamer – en natuurlijk ook over SPONSORING door uw bedrijf! – kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Stichting Muziekkamer Assen, de heer J.C. de Lange. Zijn telefoonnummer is 06-38082753.