Muziekkamer steunen

Als particulier kunt u een PERIODIEKE GIFT doen. En omdat de Muziekkamer een culturele instelling is, kunt u het bedrag van uw gift op uw belastingbiljet met 25% verhogen! Het verhoogde bedrag mag u van uw belastbare inkomsten aftrekken. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften, dit in tegenstelling tot gewone giften (zie hierna). Periodieke giften lopen minimaal vijf jaar en moeten vooraf worden vastgelegd in een notariële akte of een schriftelijke overeenkomst. Overweegt u een periodieke gift, neemt u dan contact op met ons. Wij zullen u graag nader informeren over alle aspecten en helpen bij de formaliteiten.

U kunt ook een GEWONE GIFT doen. Ook die mag u van uw belastbare inkomsten aftrekken. En ook hier geldt dat u het bedrag van uw gift op uw belastingbiljet met 25% mag verhogen! Geeft u bijvoorbeeld 100 euro, dan is uw aftrekpost 100 euro + 25% = 125 euro aftrekken. Voor deze verhoging geldt een maximum van 1.250 euro, zodat de maximaal te verhogen gift 5.000 euro bedraagt. Er is wel een drempel. Uw giften (inclusief uw giften aan andere organisaties) worden pas aftrekbaar als ze groter zijn dan 1% van uw drempelinkomen met een minimum van 60 euro (het drempelinkomen is, en nu citeren we de Belastingdienst even, het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek). Ook is er een maximum aan de aftrekbaarheid van uw giften gesteld. U mag niet meer aftrekken dan 10% van uw drempelinkomen. Heeft u het hele jaar een fiscale partner, dan mag u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner bij elkaar optellen.

Wat wij met uw gift doen kunt u in onze concertreeks horen. Wilt u meer weten, dan kunt u elders op deze website ons jaarverslag lezen. En trekt u gerust ook onze bestuursleden eens aan hun jasje. Uw gift kunt u doen op rekeningnummer NL05ABNA0572014708 t.n.v. St. Muziekkamer Assen. Wilt u zo vriendelijk zijn om ‘gift’ bij uw overboeking te vermelden. Bij voorbaat onze dank!
Voor telefonisch informatie over giften aan de Muziekkamer kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting Muziekkamer Assen, de heer J. de Lange. Zijn telefoonnummer is 0592-399011.